ECVET

Par ECVET

Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai (European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET) ir metodiska sistēma, lai aprakstītu valstī piešķirtās izglītības kvalifikācijas, izmantojot mācīšanās rezultātus (learning outcomes).

ECVET vispārīgais mērķis ir atbalstīt un veicināt pārrobežu mobilitāti un starptautiskās mūžizglītības iespējas profesionālajā izglītībā. ECVET uzdevums ir sekmēt dalībvalstīs piešķirto kvalifikāciju un/vai mācīšanās rezultātu pārskatāmību, salīdzināmību, pārnesamību un atzīšanu dažādās valstu izglītības sistēmās un dažādos izglītības līmeņos, kā arī Eiropas darba tirgū.

Vairāk par ECVET lasīt šeit.

ECVET ieviešana Latvijā

Latvijas profesionālās izglītības sistēmā ir uzsākts modernizācijas process, kura mērķis ir izveidot patstāvīgu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu un darba vidē balstītu izglītību, uz mācīšanās rezultātiem balstītu profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, izvērtējot un atjaunojot profesionālās izglītības saturu atbilstoši regulāri aktualizētajai nozaru kvalifikāciju struktūrai.

Uzsāktās pārmaiņas veicinās ECVET ieviešanu Latvijā.

Vairāk par ieviešanu šeit.

Informatīvie pasākumi

VIAA regulāri rīko dažādus informatīvos pasākumus un konsultācijas, kurās stāsta par Erasmus+ iespējām. Ar aktuālajiem pasākumiem varat iepazīties šeit.

ECVET pasākumus Latvijā var apskatīt šeit.

Pasākumu kalendārs

   Visi pasākumi

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems